Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka

Jak daleko może sięgać historia sztuki? Malowidła w jaskiniach Lascaux mają około 17 000 lat i są chyba najstarszym zachowanym przykładem artystycznej działalności człowieka. Czasy starożytne zaczęły już obfitować w różnego rodzaju dzieła sztuki. Niektórzy psychologowie twierdzą jednak, że początków sztuki należy szukać wcześniej. Znacznie wcześniej. W zasadzie aż u źródeł naszego gatunku; nasi przodkowie mogli rozwinąć instynkty, które ostatecznie doprowadziły do zaistnienia ponadczasowych dzieł Chopina, Mozarta, Rembrandta, Szekspira. Denis Dutton, autor Instynktu sztuki wprowadza pojęcie „darwinowskiej estetyki” i uważa, że jest ona warta tego, aby zapoznać z nią szersze grono odbiorców.

Dutton jest profesorem filozofii sztuki Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii, jak również założycielem i redaktorem witryny internetowej „Arts & Letters Daily”. Idee, które są punktem wyjścia dla jego teorii, pochodzą z ewolucyjnego odgałęzienia psychologii, które zaczęło się wyrastać z początkiem lat 90. Lekturę jego książki rozpocząłem z niekłamanym zainteresowaniem, ponieważ wydawało mi się (i nadal wydaje) niezwykle interesującym powiązanie zmysłu sztuki z ewolucjonizmem. Bo jak może się mieć darwinowskie postrzeganie życia do ludzkiej kreatywności i zaspokajania potrzeby sztuki? Pamiętajmy, że sztuka to nie tylko sama estetyka ale też przekaz dzieła ukryty pod warstwą nośną. Autor musiał spędzić bardzo dużo czasu na zmaganiach z teoriami sztuki wypracowanymi przez różnych myślicieli, począwszy od Arystotelesa, przez i Kanta, Bella, aż do Michela Foucaulta.

czytaj dalej w portalu Mądre Książki

Rafał Siemko
Autor jaki jest, każdy widzi. Absolwent filologii polskiej, na co dzień pracuje w branży ubezpieczeniowej. Wielbiciel Metalliki, poezji Herberta, Miłosza i Szymborskiej oraz prozy Camusa i Vargasa-Llosy.
Skąd nazwa bloga? Rano czytam, później idę do pracy; po pracy gram na gitarze albo w piłkę nożną. A czas na pisanie znajduję jedynie w nocy. Aktualnie mieszkam w Monachium.
Rafał Siemko on Blogger

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *