Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje

Trzymam w ręku książkę ważną; książkę, która raczej nie ma poprzedniczki a szkoda, bo temat jest naprawdę interesujący i istotny, szczególnie w tej części Europy, która doświadczyła obu form totalitaryzmów – faszystowskiego i sowieckiego. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami postawił przed sobą misję i zadanie gromadzenia, opracowywania i popularyzowania wiedzy o totalitaryzmach, w szczególności poprzez udostępnianie osobistych relacji osób, które ich doświadczyły.

Doświadczenie dwóch totalitaryzmów jest pracą syntetyczną przybliżającą dorobek Ośrodku, jest zbiorem esejów powstałych na podstawie zebranych źródeł, jest w końcu pracą teoretyczną na temat władzy totalitarnej jako zjawiska.

Doświadczenia totalitaryzmów mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej są inne niż mieszkańców Europy Zachodniej, ponieważ doświadczenie mieszkańca wschodu było doświadczeniem dwóch totalitaryzmów, specyfika okupacji niemieckiej w Polsce była inna niż na Zachodzie. U źródła książki stoją i jej fundamentem oczywiście osobiste, indywidualne doświadczenia osób, które doświadczyły totalitaryzmu – o czym wspominałem już wcześniej – jednakże książka odchodzi na chwilę od jednostkowego postrzegania zjawiska i jego objawów, oddala się nieco od perspektywy jednostkowej, aby przyjrzeć się zagadnieniu z dystansu, aby ująć je całościowo.

czytaj dalej w portalu Mądre Książki

Rafał Siemko
Autor jaki jest, każdy widzi. Absolwent filologii polskiej, na co dzień pracuje w branży ubezpieczeniowej. Wielbiciel Metalliki, poezji Herberta, Miłosza i Szymborskiej oraz prozy Camusa i Vargasa-Llosy.
Skąd nazwa bloga? Rano czytam, później idę do pracy; po pracy gram na gitarze albo w piłkę nożną. A czas na pisanie znajduję jedynie w nocy. Aktualnie mieszkam w Monachium.
Rafał Siemko on Blogger

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *